Fyziológia

Základom prípravy na pôrod je pochopenie celého pôrodného procesu z pohľadu fyziológie. Ak žena rozumie reakciám svojho tela, dokáže so svojim telom bez problémov spolupracovať. Ak daným skutočnostiam porozumie i pôrodný partner, dokáže byť rodiacej žene skutočnou oporou. Práve nepripravenosť partnerov stojí za radom pôrodných komplikácií.
Pri prirodzenom a nerušenom pôrode sa vyplavujú rovnaké hormóny lásky ako pri milovaní. Aby sme dokázali chápať a prijať pôrod ako súčasť našej sexuality, musíme porozumieť jeho fyziológii.

Relaxácie

 • základná technika na dosiahnutie dokonalého uvoľnenia tela aj mysle
 • od jednoduchších a kratších, až k špecificky zameraným
 • uvoľnenie do hladiny alfa počas pôrodu je prirodzený stav, do ktorého sa dostáva každá rodiaca samica, ak má k pôrodu optimálne podmienky, pravidelný nácvik pomáha dosiahnuť tento stav aj za nie úplne ideálnej situácie

Afirmácie

 • heslovité skratky, ktoré nám pomáhajú k zmene myslenia a pozitívnemu naladeniu na tehotenstvo aj pôrod
 • v písomnej aj hovorenej forme, využívané v tehotenstve aj počas pôrodu
 • s praktickým vysvetlením, ako si vytvoriť vlastné afirmácie na konkrétnu životnú situáciu

Vizualizácie

 • náš mozog spracováva informácie všetkými zmyslami, preto je dôležité pokryť aj zmysel zrakový
 • v kurze pracujeme s videami a inými materiálmi, ktoré vytvárajú v tehotnej žene pozitívne asociácie
 • tehotná žena sa učí vizualizovať, ako sa počas pôrodu telo otvára, čo je veľmi prospešné ako počas 1.doby pôrodnej tak aj u samotného pôrodu bábätka

Vizualizácie

 • náš mozog spracováva informácie všetkými zmyslami, preto je dôležité pokryť aj zmysel zrakový
 • v kurze pracujeme s videami a inými materiálmi, ktoré vytvárajú v tehotnej žene pozitívne asociácie
 • tehotná žena sa učí vizualizovať, ako sa počas pôrodu telo otvára, čo je veľmi prospešné ako počas 1.doby pôrodnej tak aj u samotného pôrodu bábätka

Dýchacie techniky

 • každá žena inštinktívne vie, ako správne dýchať a túto skutočnosť sa naučíme podporiť
 • vysvetlíme a nacvičíme si základné typy dýchania, ktoré môže žena využívať pri pôrode pre harmonizáciu pôrodnej činnosti
 • zameriavame sa najmä na vlnové dýchanie počas prvej doby pôrodnej

Spracovanie strachov a obáv

 • strach ako hlavný nepriateľ pôrodu je potrebné eliminovať a naopak nahradiť pozitívnymi myšlienkami
 • špeciálne a účinné techniky zostavené priamo od Marie Mongan
 • cieľom je, aby sa maminka počas pôrodu mohla sústrediť len na prítomnosť a nemusela spracovávať minulé bloky a strachy, ktoré môžu počas pôrodu vyplávať z podvedomia

Príprava partnera k pôrodu – Koncept Muž u porodu 

Chcem sa prihlásiť na kurz