Z akého učenia vychádzame – Michel Odent

Ikona moderného pôrodníctva. Francúzsky chirurg a pôrodník, ktorý uviedol do praxe používanie pôrodných bazénov. Vedec, ktorý kladie tie správne otázky a nachádza súvislosti tam, kde ich nik iný nehľadá. Autor 13 kníh, ktoré vyšli v 22 jazykoch. Pôrodnícka celebrita, bádateľ, vizionár. Doktor Michel Odent.

Preslávil sa najmä svojou fascináciou pôrodným procesom a obdivom k ženám a ich prirodzenej schopnosti porodiť dieťa. V médiách ho často označujú ako bojovníka za humanizáciu pôrodníctva. Zdôrazňuje, že pre hladký a bezpečný pôrod je výhodné, ak sa žena môže správať skôr ako rodiaca samica, než ako sofistikovaná, sociálna ľudská bytosť.

Aby mohla vylučovať hormóny potrebné pre pôrod, jej typicky ľudský, inteligentný mozog – neokortex, má „spať“. Porozumenie konceptu zníženej aktivity neokortexu považuje Odent za kľúč k znovuobjaveniu základných potrieb rodiacich žien a k umožneniu uskutočnenia „vypudzovacieho reflexu plodu“. Toto je zároveň aj najdôležitejší odkaz Odentových kníh.

Osobné stretnutie

Učenie Michel Odenta ma sprevádza od roku 2014, keď som začala lektorovanie kurzov Hypnopôrod Slovakia. Stretnúť sa s Michelom Odentom bolo mojím snom. Po prvý raz som mala možnosť vidieť ho naživo na konferencii Insired Moms v roku 2016. Následne som mala tú česť zúčastniť sa jeho kurzu pre duly – Paramana Doula v Londýne. Fenomén dúl, sprievodkýň žien pri pôrode, je dnes celosvetovo rozšírený. Odent to považuje za jeden z prvých príznakov, že ľudstvo možno začína objavovať základné potreby rodiacich žien. Duly sú ženy, ktorých úlohou je poskytovať rodičke počas pôrodu materinský typ starostlivosti, ochraňovať jej pocit bezpečia a jej pôrodné prostredie tak, aby nebola zbytočne rušená. Takto sa duly spolupodieľajú na napĺňaní základných potrieb rodiacich žien, ktoré Odent definuje týmito jednoduchými slovami: „Rodiaca žena sa potrebuje cítiť v bezpečí, bez pocitu, že je pozorovaná alebo posudzovaná.“

Bol to pre mňa veľmi silný zážitok stráviť 3 intenzívne dni v spoločnosti Michela Odenta, jeho dlhoročnej spolupracovníčky, skúsenej duly Liliany Lammers a ďalších 25 žien. Odent nám úžasným spôsobom sprostredkovával vedecké fakty, informácie zo štatistík a výsledky randomizovaných kontrolovaných štúdií pospájané do fascinujúcich súvislostí, ktoré dávajú informáciám úplný iný charakter. Bolo pre mňa úžasné počúvať, s akou pokorou dokáže tento svetoznámy pôrodník rozprávať o pôrode. Typický úsmev mu málokedy vymizol z tváre.

Hoci bol počas svojho života ako lekár pri tisícoch pôrodov, ani raz si vo svojom rozprávaní neprivlastnil pôrodný proces žien, ktoré rodili v jeho prítomnosti. Ani raz nepoužil výrazy ako „odrodil som“,či „rodil som“, ako je to také bežné u mnohých iných. Michel hovorí: „Bol som prítomný…“, napr. „Bol som prítomný pri 300 pôrodoch koncom panvovým, z toho 4 sa odohrali doma.“ Michel Odent má už 88 rokov, sluch mu už neslúži tak, ako za mladi, ale jeho myseľ je bystrá, intelekt fascinujúci a úcta k procesu zrodu ľudského života neprehliadnuteľná.

Zo životopisu

Narodil sa vo francúzskej dedinke v roku 1930. V päťdesiatych rokoch minulého storočia študoval medicínu v Paríži a ukončil štúdium so špecializáciou na chirurgiu. Časopis Lancet ho označil za „jedného z posledných skutočných všeobecných chirurgov“.

Svoj postupný prechod od chirurgie k pôrodníctvu opisuje v knihe „Birth Reborn“, ktorá vyšla v českom preklade pod titulom „Znovuzrozený porod“ a je jednou z najznámejších Odentových kníh u nás. Odent v nej píše o svojom pôsobení v provinčnej nemocnici vo francúzskom mestečku Pithiviers v rokoch 1962 až 1985, počas ktorého začal objavovať vplyv prostredia, v ktorom žena rodí, na pôrodný proces. Na základe svojich zistení a prichádzajúcich vedeckých poznatkov o vplyve prostredia na vylučovanie hormónov, zaviedol pôrodné miestnosti pripomínajúce domáce prostredie a používanie bazénov s teplou vodou počas pôrodu. Tieto sú dnes štandardným vybavením pôrodných centier a oddelení vo väčšine krajín moderného sveta.

Po ukončení svojej nemocničnej kariéry sa presťahoval do Londýna, kde sa začal venovať domácim pôrodom a vedeckej a publikačnej činnosti. Založil Primal Health Research Centre a vytvoril databázu (www.primalhealthhresearch.org) s cieľom zhromaždiť epidemiologické štúdie skúmajúce vplyv toho, čo sa deje v období pôrodu, na zdravie jedinca v jeho ďalšom živote.

Odent je autorom prvých článkov o začiatku dojčenia počas prvej hodiny po pôrode a prvého článku o používaní pôrodných bazénov v medicínskej literatúre. V súčasnosti sa venuje téme možných vplyvov moderných spôsobov narodenia na budúcnosť ľudstva.

Jeho návštevy na Slovensku

V marci 2013 zavítal Michel Odent spolu s Lilianou Lammers na ženský summit Inspired Women v Bratislave. Vo svojom prejave opäť zdôrazňoval, že je najvyšší čas, aby sme znovuobjavili základné potreby rodiacich žien a prispôsobili týmto potrebám starostlivosť o ženu počas pôrodu, a o ženu a jej dieťatko bezprostredne po pôrode. Michel Odent ostáva optimistom a nádej vkladá do vedy. Tvrdí, že ak sme v 20. storočí boli schopní vďaka vede objaviť základné potreby novorodenca a pochopiť, že dieťa po pôrode potrebuje svoju matku, je nádej, že v 21. storočí objavíme základné potreby rodiacich žien. To môže mať zásadný dopad na spôsob, akým rodíme deti, a tým aj na budúcnosť celého ľudstva.

Zdroje

www.zenskekruhy.sk

The Caesarean, Michel Odent, Free Association Books, 2004, str.19

http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Odent

http://www.wombecology.com/?pg=masculinisation

The Functions of the Orgasms, the Highway to Transcendence, Michel Odent, Pinter and Martin, 2009, str. 10

http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Odent