Silvia Tylš, zakladateľka Pokojného pôrodu

Som názoru, že každá žena by mala dostať šancu prežiť tak významnú životnú udalosť ako narodenie bábätka, dôstojne, s láskou a nehou.

Keď som v roku 2012 čakala svoje prvé bábätko, natrafila som na kurz Hypnopôrodu, ktorý radikálne zmenil môj život. Ako mnoho žien, i ja som bola ovplyvnená negatívnymi pôrodnými príbehmi v mojom okolí a hlboko vo vnútri som mala zakorenený strach. Vďaka nácviku špeciálnych techník som sa naučila dôverovať a naslúchať svojmu telu, veriť v samu seba a mala som možnosť zažiť na vlastnom tele jedinečnosť
a nádheru aktu zrodenia.

Cítim, že je mojím poslaním pomáhať ženám pochopiť, aká dokonalá je matka príroda a že pôrod je jedinečným momentom v našom živote, ktorý treba očakávať s radosťou.

Po mojom prvom pôrodnom zážitku som sa rozhodla odovzdávať svoje skúsenosti ďalej a pomáhať budúcim mamičkám na ceste k nádhernému pôrodu a nezabudnuteľnému obdobiu materstva. V roku 2014 som absolvovala intenzívny tréning pod vedením Miroslavy Peťkovej (Hypnopôrod Slovakia) a stala som sa certifikovanou lektorkou kurzov predpôrodnej prípravy Hypnopôrod Slovakia.

Po 3 rokoch lektorovania kurzov Hypnopôrodu a sprevádzaní žien pri pôrodoch, som sa rozhodla vytvoriť jedinečný kurz predpôrodnej prípravy POKOJNÝ PÔROD. Kurz je kombináciou odborných teoretických informácií a nácviku špeciálnych relaxačných a dýchacích techník. ​

Práve moje skúsenosti z praxe zo sprevádzaných pôrodov a spolupráca s odborníkmi ma viedli k vytvoreniu kurzu, ktorý je prispôsobený na podmienky pôrodov v našich podmienkach a doplnený o veľa nadstavbových informácií tak, aby budúca mamička nepotrebovala už žiadnu dodatočnú prípravu.

V roku 2018 som si rozšírila certifikáciu o HypnoPôrod Monganovej metódu a v roku 2019 som zavŕšila moje vzdelanie v inštitúte Aperio ako certifikovaná lektorka prípravy na pôrod a rodičovstvo. Môj kurz je doplnený o odborné výživové poradenstvo počas tehotenstva a terapeutickú aromaterapiu (CPTG).

Viac o mojom vzdelaní a životnej ceste si môžete prečítať tu: https://www.balancedlife.sk/kto-je-ona/

O učení Michela Odenta si môžete prečítať viac TU